ให้คำแนะนำการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน (กทบ.)

🍠สพอ.บางปะหัน🍠
วันที่ 3 ธันวาคม 2562
นางสาวเฉลิมวงค์ พยัคฆ์เกรง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ให้คำแนะนำการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน (กทบ.) แก่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลบางเพลิง ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน

(Visited 8 times, 1 visits today)