ให้คำแนะนำการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน (กทบ.)

🍠สพอ.บางปะหัน🍠
วันที่ 3 ธันวาคม 2562
นางวงษ์เดือน นิมะบุตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ให้คำแนะนำการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน (กทบ.) แก่ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลพุทเลา ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน

(Visited 10 times, 1 visits today)