ให้คำแนะนำการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

🍠สพอ.บางปะหัน🍠
วันที่ 3 ธันวาคม 2562
นางสาวธิดารัตน์ ทองเขียว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ให้คำแนะนำการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต แก่ผู้ใหญ่บ้านบ้านบางเดื่อ หมู่ที่ 5 ตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯ

(Visited 8 times, 1 visits today)