ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2562

🍠สพอ.บางปะหัน🍠
วันที่ 3 ธันวาคม ตุลาคม 2562
นางนิรดา สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการอำเภอบางปะหัน ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการประเมิน มชช. ประจำปี 2562 โดยมีนายเดชาธร เชาว์เลขา นายอำเภอบางปะหัน เป็นประธานและผู้มอบเกียรติบัตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางปะหัน

(Visited 15 times, 1 visits today)