ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบางปะหัน ครั้งที่ 11/2562

🍠สพอ.บางปะหัน🍠
วันที่ 2 ธันวาคม 2562
นางนิรดา สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการอำเภอบางปะหัน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบางปะหัน ครั้งที่ 11/2562 โดยนายเดชาธร เชาว์เลขา นายอำเภอบางปะหัน เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบางปะหัน

(Visited 8 times, 1 visits today)