ร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้า OTOP

🍠สพอ.บางปะหัน🍠
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
นางนิรดา สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการอำเภอบางปะหัน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ นักศึกษาฝึกงาน เเละผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้า OTOP ในระบบ E-Commerce รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 13 times, 1 visits today)