ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

🍠สพอ.บางปะหัน🍠
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
นางนิรดา สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการอำเภอบางปะหัน มอบหมายให้นางวงษ์เดือน นิมะบุตร นวช.พช.ชำนาญการ และนักศึกษาฝึกงาน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดโคก ตำบลพุทเลา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 11 times, 1 visits today)