ร่วมประสานแผนเพื่อสนับสนุนผู้สูงอายุที่ตกเกณ จปฐ .ด้านอาชีพและรายได้

🍠สพอ.บางปะหัน🍠
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
นายบัญชา การีกลิ่น นางสาวอภิรดี รื่นกลิ่นจันทน์ นวช.พช.ชำนาญการ และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมประสานแผนเพื่อสนับสนุนผู้สูงอายุที่ตกเกณ จปฐ .ด้านอาชีพและรายได้ ในเขตอำเภอบางปะหัน ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน

(Visited 7 times, 1 visits today)