ขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สนับสนุนกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพแปรรูปอาหารไข่เค็มและหมูฝอย

🍠สพอ.บางปะหัน🍠
วันที่ 21 ตุลาคม 2562
นางนิรดา สงวนคัมธรณ์ พัฒนาอำเภอบางปะหัน พร้อมด้วยนางวงษ์เดือน นิมะบุตร นวช.พช.ชำนาญการ ขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สนับสนุนกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพแปรรูปอาหารไข่เค็มและหมูฝอย ตำบลพุทเลา งบอุดหนุน (ทุนให้เปล่า)

(Visited 2 times, 1 visits today)