นายบุญสม ไตรยสุทธิ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบางปะหัน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย bangpahan วันที่ 15 ธ.ค. 2565

🍠สพอ.บางปะหัน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด🍠

🍠สพอ.บางปะหัน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเค [...]