🚩สพอ. บางน้ำเปรี้ยว ร่วมฝึกอบรมโครงการการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม

เข้าชม 4 ครั้ง

🗓 วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น.

📌ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

🌺สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางน้ำเปรี้ยว โดยนางสาวเครือมาศ ภักดีไพบูลย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบางน้ำเปรี้ยว มอบหมายให้นางสาวนิตยา รอมลี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นำตัวแทนผู้นำชุมชนตำบลโยธะกา นางสาวสุกัลยา กาญจนรักษ์ เข้าร่วมอบรมตามโครงการการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
🌼🌼โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะขีดความสามารถของนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม
💫สำหรับเนื้อหาในการอบรมวันแรก มีดังนี้💫
📲 Story Telling เทคนิคสร้างสรรค์ คิดคอนเทนต์ให้ตรงใจด้วยการสร้างอัตลักษณ์เฉพาะตน
📲 ฝึกภาคปฏิบัติการเป็น INFLUENCER

#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
#TPMAP
#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#130ปีกระทรวงมหาดไทย❤
🏡”เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”🏘

(Visited 4 times, 1 visits today)