🚩สพอ. บางน้ำเปรี้ยว ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2565 ผ่านระบบ TV พช.

เข้าชม 5 ครั้ง

🗓วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.

📝นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อติดตามภารกิจสำคัญของกรม ณ ห้อง war room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบ TV พช.

🌺สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางน้ำเปรี้ยว โดยนางสาวเครือมาศ ภักดีไพบูลย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบางน้ำเปรี้ยว พร้อมด้วยเจ้าหน้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมรับชมการประชุมฯ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
#TPMAP
#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#130ปีกระทรวงมหาดไทย❤
🏡”เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”🏘

(Visited 5 times, 1 visits today)