จะพัฒนาใครเขาต้องเริ่มจากตัวเราก่อน พช.บางมูลนาก ขอเชิญชวนผู้นำ และประชาชนอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ปลูกผักสวนครัว 90 วัน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในสถานการณ์โรคระบาด # ไวรัสโควิด -19 # (อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ทำกิจกรรมในครัวเรือน ปลูกผักสวนครัว 90 วัน)

[...]
อ่านเพิ่มเติม

นางเพียงใจ ยาดี พัฒนาการอำเภอบางมูลนาก ปฏิบัติการ Quick win 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนกิจกรรมให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนเพื่อขยายผลสู่ผู้นำชุมชนและประชาชนภายในพื้นที่อำเภอบางมูลนาก ( สู้ภัย โควิค-19 )

[...]
อ่านเพิ่มเติม

วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2563 ทีมพัฒนาชุมชนอำเภอบางมูลนาก ให้การต้อนรับ นางเพียงใจ ยาดี พัฒนาการอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เดินทางมาปฏิบัติราชการตามคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) กรมการพัฒนาชุมชน มาดำรงตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ได้เข้ารายงานตัวกับนายโชคชัย รักเกื้อ นายอำเภอบางมูลนาก

[...]
อ่านเพิ่มเติม

วันพุธ ที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายธวัช พะโยม พัฒนาการอำเภอบางมูลนาก ร่วมประชุม Conference การชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการรายรายงานบนมือถือ ผ่านระบบ online real time ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

[...]
อ่านเพิ่มเติม