พช.บางมูลนาก ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายโชคชัย รักเกื้อ น [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.บางมูลนาก ขับเคลื่อนการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผ่านกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นวันที่ 3

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางมูล [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.บางมูลนาก ขับเคลื่อนการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผ่านกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นวันที่ 2

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางมูล [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.บางมูลนาก ขับเคลื่อนการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผ่านกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางมูล [...]
อ่านเพิ่มเติม