พช.บางมูลนาก ร่วมกับผู้ประสานงานจ่ายค่าตอบแทนการจัดเก็บ จปฐ. ปี2563

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. นายชาญณรงค์ กันภัย พัฒนาการอำเภอบางมูลนาก มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสานงานการจัดเก็บ จปฐ. ปี2563 จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

(Visited 6 times, 1 visits today)