พช.บางมูลนาก ดำเนินการปรับรูปแบบที่ดินพื้นที่แปลงตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา พช.

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น. นายชาญณรงค์ กันภัย พัฒนาการอำเภอบางมูลนาก เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ และผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลบางไผ่ ลงพื้นที่ตรวจสอบงานขุดปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล ตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” ณ หมู่ 7 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ที่ดำเนินการปรับรูปแบบเสร็จเป็นแปลงแรก เพื่อใช้เป็นรูปแบบมาตรฐานต้นแบบของอำเภอบางมูลนากต่อไป

(Visited 8 times, 1 visits today)