พช.บางมูลนาก ดำเนินการปรับรูปแบบที่ดินพื้นที่แปลงตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา พช.

วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. นายชาญณรงค์ กันภัย พัฒนาการอำเภอบางมูลนาก มอบหมายสิบเอกนิคม พรมจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ควบคุมการดำเนินงานขุดปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล ตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ หมู่ที่ 7 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

(Visited 3 times, 1 visits today)