พช.บางมูลนาก ขับเคลื่อนโครงการการจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ปี2564

วันที่ 22 ม.ค 2564 เวลา​ 8.30​ น. นายชาญณรงค์ กันภัย พัฒนาการอำเภอวชิรบารมี รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบางมูลนาก ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการการจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ พื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายหมู่ที่4 ตำบลวังกรด โดยนางวันทนี กันจู นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายสุรพรชัย โพธิรัตน์ นักศึกษาฝึกงาน ร่วมดำเนินกิจกรรมดังกล่าว
ทั้งนี้ได้มีมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเข้มงวด ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมกิจกรรม สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และรักษาระยะห่างตลอดการฝึกอบรม

(Visited 1 times, 1 visits today)