พช.บางมูลนาก ขับเคลื่อนโครงการการจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ปี2564

วันที่ 20 ม.ค 2564 เวลา​ 8.30​ น.​ นายชาญณรงค์ กันภัย พัฒนาการอำเภอวชิรบารมี รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบางมูลนาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการการจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ พื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย ดังนี้
1. หมู่ที่5 ตำบลลำประดา ดำเนินการโดยสิบเอกนิคม พรมจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายสุรพรชัย โพธิรัตน์ นักศึกษาฝึกงาน
2. หมู่ที่7 ตำบลบางไผ่ ดำเนินการโดยนางสาวสวรรค์ เข็มกลัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
3. หมู่ที่7 ตำบลวังตะกู ดำเนินการโดยนางวันทนี กันจู นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายพีรวัฒน์ กองพรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ทั้งนี้ได้มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเข้มงวด ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมกิจกรรม สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และรักษาระยะห่างตลอดการฝึกอบรม

(Visited 6 times, 1 visits today)