พช.บางมูลนาก ขับเคลื่อนโครงการการจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ปี2564

วันที่ 19 ม.ค 2564 เวลา​ 8.30​ น.​ นายชาญณรงค์ กันภัย พัฒนาการอำเภอวชิรบารมี รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบางมูลนาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการการจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ พื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย ดังนี้
1. หมู่ที่3 ตำบลลำประดา ดำเนินการโดยสิบเอกนิคม พรมจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายสุรพรชัย โพธิรัตน์ นักศึกษาฝึกงาน
2. หมู่ที่6 ตำบลวังสำโรง ดำเนินการโดยนางชญานิษฐ์ สุวรรณทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
3. หมู่ที่5 ตำบลหอไกร ดำเนินการโดยนางสาวสวรรค์ เข็มกลัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
4. หมู่ที่6 ตำบลวังตะกู ดำเนินการโดยนางวันทนี กันจู นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายพีรวัฒน์ กองพรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ทั้งนี้ได้มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเข้มงวด ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมกิจกรรม สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และรักษาระยะห่างตลอดการฝึกอบรม

(Visited 8 times, 1 visits today)