ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวจิตติมา คงแจ่ม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบางเลน

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

หนังสือราชการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างระบบชลประทาน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา (งบลงทุน) แปลงนายสมาน รักษาพราหมณ์ ตั้งอยู่บ้านหนองน้ำเปรี้ยว หมู่ ๕ ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ขนาดพื้นที่ ๓ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบชลประทานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา (งบลงทุน) แปลงนายทวน ศรีแสงทรัพย์ ตั้งอยู่บ้านคลองบางภาษี หมู่ ๑๐ ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ขนาดพื้นที่ ๓ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบชลประทาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล แปลง นางนกน้อย ศรีนวลมาก ตั้งอยู่ บ้านคลองนกกระทุง หมู่ที่ 7 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบชลประทาน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล แปลง นางสาวสุวลักษณ์ สัตยายุทธ์ ตั้งอยู่ บ้านคลองสวิตชาติ หมู่ ๕ ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบชลประทาน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล แปลง นายสุเทพ แก้วอินทร์ชัย ตั้งอยู่ บ้านไผ่จระเข้ หมู่ ๗ ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างระบบชลประทาน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา (งบลงทุน) แปลงนายสมาน รักษาพราหมณ์ ตั้งอยู่บ้านหนองน้ำเปรี้ยว หมู่ ๕ ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ขนาดพื้นที่ ๓ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบชลประทานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา (งบลงทุน) แปลงนายทวน ศรีแสงทรัพย์ ตั้งอยู่บ้านคลองบางภาษี หมู่ ๑๐ ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ขนาดพื้นที่ ๓ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบชลประทาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล แปลง นางนกน้อย ศรีนวลมาก ตั้งอยู่ บ้านคลองนกกระทุง หมู่ที่ 7 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบชลประทาน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล แปลง นางสาวสุวลักษณ์ สัตยายุทธ์ ตั้งอยู่ บ้านคลองสวิตชาติ หมู่ ๕ ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบชลประทาน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล แปลง นายสุเทพ แก้วอินทร์ชัย ตั้งอยู่ บ้านไผ่จระเข้ หมู่ ๗ ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง