ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางละมุง
ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง ถนนสุขุมวิท ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี, 20150 เบอร์โทรศัพท์ 03-822-1338
FAX 03-822-1338
อีเมล์ CddBanglamung@gmail.com

(Visited 773 times, 1 visits today)