โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวกุลวดี รุ่งธนรักษ์

พัฒนาการอำเภอบางละมุง

นายรัชเดช เพชรเครือ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายจำรัตน์ ดอกพอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวศศณัฎฐ์ อินทนา

เจ้าหน้าที่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน

(Visited 420 times, 1 visits today)