วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ตำบลหนองปลาไหล อ.บางละมุง และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบต.บางละมุง ลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบฯ(HLM) ๑ไร่

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ตำบลหนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรีและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบต.บางละมุง
ลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบฯ(HLM) ๑ไร่
แปลงคุณมนฤทัย ชลบุษย์ หมู่๑ ต.หนองปลาไหล
กิจกรรมวันนี้
ปลูกตะไคร้รอบขอบหนองและรอบขอบที่
ปลูกผักบุ้งแก้ว
ปลูกถั่วพุ่ม

(Visited 9 times, 1 visits today)