เชิญชวน: ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับรายการที่ขึ้นทะเบียนมรดกภูิปัญญาทางวัฒนธรรม ธรรมชาติ

เชิญชวน  นักเรียน นิสิตนักศึกษา ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร และประชาชนทั่วไป

ที่สนใจส่งงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับรายการที่ขึ้นทะเบียนมรดกภูิปัญญาทางวัฒนธรรม ธรรมชาติ  โดยส่งไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chonburi.culture@gmail.com ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 หลักเกณฑ์การประกวดสามารถดูได้ที่ shorturl.at/sJQX5

(Visited 15 times, 1 visits today)