วันเสาร์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ทีม นพต.ห้วยใหญ่ลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน ๑ ไร่ ( HLM )

วันเสาร์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ทีม นพต.ห้วยใหญ่ลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน ๑ ไร่ ( HLM )

ร่วมกับเจ้าของแปลงคุณชิดชนก เชื้อชูชาติ ผู้รับเหมา ทีมขุดและพัฒนากรตำบล
๑.อ่านแบบแปลน
๒.ร่วมกันวางแผนแนวทางการปรับพื้นที่
๓.ตรวจสอบสภาพดิน
๔.ปักหมุดขนาดสระน้ำ
๕.ลากเส้นแบบแปลนสระน้ำ โรยปูนขาว
๖.สำรวจพันธุ์ไม้ในพื้นที่
พื้นที่คล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวยาว ลาดเอียง ดินร่วนปนทราย ทดลองขุดความลึก ๔ เมตร เจอตาน้ำ

(Visited 6 times, 1 visits today)