วันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลเขาไม้แก้ว ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน แปลง HLM

วันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลเขาไม้แก้ว ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน แปลง HLM ของคุณยุพิน อ้นขวัญเมือง
๑.ตัดไม้ทำค้างแตงกวา
๒.ทำค้างแตงกวา โดยนำเชือกผูกกับหลัก แล้วนำมาโยงกับต้นแตงกวา
๓.พรวนดิน ,ถางหญ้า
๔ห่มฟาง

แปลง HLM ของคุณวิรัตน์ ยังถาวร
๑. ตัดไม้ไผ่ในพื้นที่ทำฝาย

แปลง HLM ของคุณสุวีระ พ่วงอ่อน
๑.ปลูกมะละกอ ๕ ต้น
๒.ยกแปลง ๒ แปลง ขุดหลุมปลูกฟัก ๖๐ หลุม
๓.ขุดร่องน้ำรอบแปลง

(Visited 6 times, 1 visits today)