วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ตำบลหนองปลาไหล ลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบฯ(HLM) ๓ ไร่

วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ตำบลหนองปลาไหล ลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบฯ(HLM) ๓ ไร่ กิจกรรมเอามื้อสามัคคี

👉นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ตำบลหนองปลาไหล
👉นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯตำบลบางละมุง
👉นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ตำบลหนองปรือ
👉แปลงคุณวรินธร บุญเสมอ
🌈กิจกรรมเอามื้อสามัคคี
👉ปลูกตะไคร้ที่ขอบหนอง ที่๒-๓ เพื่อป้องกันดินพังทะลายจำนวน ๒๐๐๐ ต้น
👉ปลูกต้นกล้วยน้ำว้า๒๐ ต้น
👉ปลูกต้นโกโก้ ๑๑ ต้น
👉ปลูกต้นดอกเข็ม๒๐ ต้น
👉ปลูกผักกะเฉดในหนองที่๑
👉ย้ายลูกปลานิลลงปล่อยหนองที่๒,๓

(Visited 7 times, 1 visits today)