วันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ตำบลหนองปลาไหล ลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบฯ(HLM) ๓ ไร่

วันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ตำบลหนองปลาไหล ลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบฯ(HLM) ๓ ไร่
กิจกรรม
๑.ขุดต้นตะไคร้ แยกต้น ไว้เตรียมปลูกวันเอามื้อสามัคคี จำนวน ๑๐๐๐ต้น
๒.รดน้ำต้นมะนาว ๒๐ ต้น
๓.รดน้ำต้นกล้วยน้ำว้า ๓๐ ต้น
๔.รดน้ำตะไคร้ ๕๐ ต้น
๕.รดน้ำข่า ๕๐ ต้น
๖.รดน้ำมะละกอ ๑๐ ต้น

(Visited 3 times, 1 visits today)