วันพฤหัสบดีที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ตำบลหนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบฯ(HLM) ๑ไร่

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ตำบลหนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบฯ(HLM) ๑ไร่
แปลงคุณวิสูตร ทรัพย์เนตร หมู่บ้าน เอสอาร์ล่าง หมู่ 4 ต.หนองปลาไหล
กิจกรรมวันนี้
เอามื้อสามัคคีปลูกหญ้าแฝกเพื่อ อนุรักษ์ดิน ป้องกันการพังทะลายของดิน ป้องการชะล้างหน้าดินจากน้ำฝน บริเวณ ขอบหนองที่๑ ตะพักชั้นที่๑ เพิ่ม อีก จำนวน ๑๙๐๐ต้น และ ปลูกผักสวนครัว มะเขือลาย มะเขือเทศศรีดา พริกชี้ฟ้า แล้วรดน้ำ

(Visited 3 times, 1 visits today)