วันอาทิตย์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทีม นักพัฒนาพื้นที่ต้นเเบบ ตำบล ห้วยใหญ่ ลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน ๓ ไร่ ( HLM ) ร่วมกับเจ้าของแปลงนางสายใจ เต็งสุวรรณ์

วันอาทิตย์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทีม นักพัฒนาพื้นที่ต้นเเบบ ตำบล ห้วยใหญ่ ลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน ๓ ไร่ ( HLM ) ร่วมกับเจ้าของแปลงนางสายใจ เต็งสุวรรณ์

กิจกรรมมีทั้งหมด ๓ กิจกรรม ดังนี้
๑.พัฒนาการและพัฒนากรบางละมุงสำรวจพื้นที่ร่วมกับช่างวัดระยะร่วมเจ้าของแปลง
๒.ศึกษารูปแบบแปลนการขุดการทำโคกหนองนาประจำพื้นที่
๓.ร่วมกันปรับเปลี่ยนรูปแบบสระน้ำ ตามสภาพภูมิสังคมในพื้นที่ตามความเหมาะสม

(Visited 2 times, 1 visits today)