วันอาทิตย์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบฯ HLM ๑ ไร่

วันอาทิตย์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบฯ HLM ๑ ไร่ กิจกรรมวันนี้
๑. ตัดไม้ทำหลักปักหมุด
๒. นพต.ร่วมกับเจ้าของแปลง ประสานงานกับผู้รับเหมาขุดเข้าปรับพื้นที่ แปลงคุณยุพิน นพต.และทีมช่างเซอร์เวย์ช่วยกันวัดพื้นที่และปักหมุด
ตำแหน่งสระที่จะขุด
๓. แปลงคุณเรืองรอง นพต.และทีมช่างเซอร์เวย์ช่วยกันวัดพื้นที่และปักหมุดตำแหน่งสระที่จะขุด
๔. แปลงคุณสุวีระ นพต.และทีมช่างเซอร์เวย์ช่วยกันวัดพื้นที่และปักหมุดตำแหน่งสระที่จะขุด

(Visited 5 times, 1 visits today)