วันอังคารที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ตำบลหนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบฯ HLM ๑ไร่แปลงคุณวิสูตร ทรัพย์เนตร หมู่บ้าน เอสอาร์ล่าง หมู่ ๔ ต.หนองปลาไหล

วันอังคารที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ตำบลหนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบฯ HLM ๑ไร่แปลงคุณวิสูตร ทรัพย์เนตร หมู่บ้าน เอสอาร์ล่าง หมู่ ๔ ต.หนองปลาไหล
กิจกรรม : ร่วมกับเจ้าของแปลงและ พัฒนาชุมชุน อ.บางละมุง ติดตามการทำงาน ผู้รับเหมาขุดแปลง เริ่มขุดหนองที่ ๑ ความกว้างหนอง ๑๒.๔ เมตร ความยาว ๑๗.๐๓ เมตร ความลึก ๔.๕ เมตร ความกว้างตะพักหนอง ๑ เมตร สำหรับวันนี้ ยังขุดไม่แล้วเสร็จจะทำการขุดต่อในวันพุธที่ ๕ พ.ค.๖๔

(Visited 5 times, 1 visits today)