วันอังคารที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ตำบลเขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบฯ HLM ๓ ไร่ แปลงคุณวิรัตน์ ยังถา

วันอังคารที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ตำบลเขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบฯ HLM ๓ ไร่ แปลงคุณวิรัตน์ ยังถา

กิจกรรม : นพต.ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าของแปลงและพัฒนากรทำการวัดพื้นที่ ปักหมุด ขุดหนอง ความกว้าง ๑๘.๐๘ เมตร ความยาว ๒๑.๔๖ เมตร ความลึก ๖ เมตร ความกว้างตะพักหนอง ๑.๕เมตร และตีเส้นขอบหนองโดยการขึงเชือกทั้งสี่ด้านระยะ ๒x๒x๒เมตรอ(เพื่อเป็นแนวโรยปูนขาว) เเละ ตัดหญ้าเพื่อเคลียร์พื้นที่การปักหมุด

(Visited 5 times, 1 visits today)