วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ตำบลเขาไม้แก้ว ลงพื้นที่แปลงชุมต้นแบบระดับตำบล CLM ๑๕ ไร่ ร่วมกับเจ้าของเเปลงคุณจักรกฤษ สายสมร

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ตำบลเขาไม้แก้ว ลงพื้นที่แปลงชุมต้นแบบระดับตำบล CLM ๑๕ ไร่
ร่วมกับเจ้าของเเปลงคุณจักรกฤษ สายสมร
กิจกรรมภายในแปลง CLM มีดังนี้
๑. อ๊อกเหล็กทำโครงหลังคาและมุงหลังคาด้วยกระเบื้อง
๒.ยกแปลงผักใหม่เพื่อปลูกแตงกวา
๓.ให้อาหารไ่ก่เเละเก็บไข่
๔.รดน้ำต้นไม้
กิจกรรมภายในแปลง HLM คุณยุพิน อ้นขัวญเมือง
กิจกรรมที่ ๑
ใส่ปุ๋ย พรวนดินแปลงเสาวรส

(Visited 2 times, 1 visits today)