วันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทีม นักพัฒนาพื้นที่ต้นเเบบ ตำบลห้วยใหญ่ ลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน ๓ ไร่ ( HLM ) ร่วมกับเจ้าของแปลงนางสายใจ เต็งสุวรรณ์

วันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทีม นักพัฒนาพื้นที่ต้นเเบบ ตำบลห้วยใหญ่ ลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน ๓ ไร่ ( HLM ) ร่วมกับเจ้าของแปลงนางสายใจ เต็งสุวรรณ์ เเละมีนายชัยเจริญ แซ่อึ้ง นพต.หนองปรือ มาเข้าร่วมเอามื้อด้วย
๑.รดน้ำต้นไม้
๒.ตรวจสอบการเจริญเติบโตของพืชผักสวนครัวในโรงเรือน ไม้ดอกไม้ประดับ กล้าผัก
๓.ปรับพื้นที่กองปุ๋ยไม่กลับกอง
๔.เก็บผลผลิตในโรงเรือน ผักบุ้ง
๕.กำจัดวัชพืชในโรงเรือน
๖.เตรียมดิน ปรับหน้าดินในโรงเรือน
๗.ขนย้ายอิฐบล็อค มายังพื้นที่ที่เหมาะสม
๘.นำแท่งปูนที่แตกหักเสียหายไปทิ้ง
๙.ย้ายซุ้มไม้มาโรงถ่าน เพื่อนำมาใช้ประโยชน์
ลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน ๓ ไร่ ( HLM ) ร่วมกับเจ้าของแปลงนางสาวกิตติมา เกตุแจ้ โดย
๑.รดน้ำต้นไม้
๒.ตรวจสอบการเจริญเติบโตของพืชผักสวนครัว ไม้ดอกไม้ประดับ
๓.รดน้ำและสับปุ๋ยไม่กลับกอง ป้องกันสัตว์มีพิษมาอยู่อาศัย
๔.ปลูกพันธุ์ไม้ มะละกอ มัลเบอรี่ พริกดำ
๕.ทำต้นไม้กลับหัว จากต้นคุณนายตื่นสาย
๖.ทำรางไม้ไผ่ แขวนต้นไม้กลับหัว
๗.ขนย้ายต้นไม้ มายังพื้นที่ที่เหมาะสม
๘.พูดคุย อ่านแบบแปลนพื้นที่ วางแผนการขุดร่วมกับเจ้าของแปลง พัฒนาการและพัฒนากรอำเภอบางละมุง
๙.ปรึกษา พูดคุยเรื่องพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน ๓ ไร่ ( HLM ) แปลงใหม่ของคุณญาตา จากพัฒนาการและพัฒนากรอำเภอบางละมุง
ลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล ๑๕ ไร่ ( CLM ) เจ้าของแปลงนายคุณเศก ดวงเพชร
๑.ตรวจสอบการเจริญเติบโตของพืชผักสวนครัว

(Visited 4 times, 1 visits today)