วันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ตำบลหนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบฯ HLM ๑ ไร่ แปลงคุณวิสูตร ทรัพย์เนตร หมู่บ้าน เอสอาร์ล่าง หมู่ ๔ ต.หนองปลาไหล

วันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ตำบลหนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบฯ HLM ๑ ไร่ แปลงคุณวิสูตร ทรัพย์เนตร หมู่บ้าน เอสอาร์ล่าง หมู่ ๔ ต.หนองปลาไหล
กิจกรรม
ร่วมกับเจ้าของแปลง, นายช่างผู้ควบคุมงานจากเทศบาลตำบลหนองปลาไหล, ช่างSurvey และ พัฒนาชุมชุน อ.บางละมุง ติดตามการทำงาน ผู้รับเหมาขุดแปลง เริ่มขุดหนองที่1 ความกว้างหนอง ๑๒.๔ เมตร ความยาว ๑๗.๓๐ เมตร ความลึก ๔.๕ เมตร ความกว้างตะพักหนอง ๑ เมตร สำหรับวันนี้ ยังขุดไม่แล้วเสร็จจะทำการขุดต่อในวันที่ ๔ พ.ค. ๒๕๖๔

(Visited 7 times, 1 visits today)