วันอังคารที่ ๒๗ เมษายน​ ๒๕๖๔ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ลงพื้นที่ตำบลเขาไม้เเก้ว แปลง HLM ของ อบต.วิรัตน์ ยังถาวร

วันอังคารที่ ๒๗ เมษายน​ ๒๕๖๔ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ลงพื้นที่ตำบลเขาไม้เเก้ว แปลง HLM ของ อบต.วิรัตน์ ยังถาวร
กิจกรรมมี ดังนี้
๑.ทำน้ำหมักจุลินทรีย์​สังเคราะห์แสง
๒.กวาดเศษใบไม้ไว้เพื่อทำปุ๋ยหมักแห้ง

(Visited 4 times, 1 visits today)