นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ตำบลหนองปลาไหล อ.บางละมุง ลงพื้นที่ HLM 1ไร่

วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ตำบลหนองปลาไหล อ.บางละมุง ลงพื้นที่ HLM ๑ ไร่
แปลงคุณวิสูตร ทรัพย์เนตร
กิจกรรมทั้งหมด ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ : ย้ายต้นมะนาว
เคลื่อนย้ายต้นมะนาวจากวงบ่อซีเมนต์ ลงหลุมดิน จำนวน ๕ ต้น
กิจกรรมที่ ๒ : ย้ายต้นกล้าเเละผักสวนครัวใส่่ลงถุงเตรียมเพราะปลูก
ชนิดของต้นไม้มี ดังนี้
๑.มะละกอแขกดำ
๒.ผักหวานบ้าน
๓.พริกชี้ฟ้า
๔.แมลงลัก
๕.มะเขือเทศศรีดา
๖.ฟ้าทะลายโจร
๗.มะเขือม่วง
กิจกรรมที่ ๓ : รดน้ำ
รดน้ำแปลงต้นกล้าผักสวนครัว รดน้ำและแทงกองปุ๋ยหมักไม่กลับกอง จำนวน ๒ กอง
กิจกรรมที่ ๔ : น้ำหมัก
คนน้ำหมักรสจืด ๑๘๐ ลิตร
คนน้ำหมักรสขม ๙๐ ลิตร

(Visited 10 times, 1 visits today)