นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ต.เขาไม้แก้ว ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าของแปลงชุมต้นแบบระดับตำบลคุณจักรกฤษ สายสมร และพช.บางละมุง ต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

วันจันทร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ต.เขาไม้แก้ว ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าของแปลงชุมต้นแบบระดับตำบลคุณจักรกฤษ สายสมร และพช.บางละมุง ต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี และคณะ มาติดตามผลตาม”โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง” และสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน ตำบลเขาไม้แก้ว

(Visited 7 times, 1 visits today)