โครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile)

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ OTOP เคลื่อนที่(OTOP Mobile) พร้อมทั้งเยี่ยมชมบูธผลิตภัณฑ์ภายในงาน โดยมีบูธจำหน่ายสินค้า OTOP, OTOP นวัติวิถี กลุ่มอาชีพสตรี จำนวน ๒๒ ร้านค้า และบูธกิจกรรมสาธิต ๑ บูธ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนร่วมกับเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอบางละมุง และ Big C สาขาพัทยาใต้ ดำเนินการจัดกิจกรรม OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) ระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน ถึงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานหน้าฟู๊ดคอร์ท ห้างสรรพสินค้า Big C สาขาพัทยาใต้

วันเสาร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ กิจกรรมสาธิตการพับปลาตะเพียน โดยคุญสายพิณ บำเรอโชค

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ กิจกรรมสาธิตการทำพวงมโหตร และการพับดอกกุหลาบใบเตย โดยคุณยุพิณ วิลัยลักษณ์และทีมงาน

(Visited 56 times, 1 visits today)