ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางละมุง จัดประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนเงินทุน จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน โดยมี นางสาวภารดี เผือกโสภา ปลัดอาวุโส เป็นประธาน

(Visited 26 times, 1 visits today)