โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิก สอ.พช.จังหวัดชลบุรี ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน

วันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้แทนสมาชิกสอ.พช.จังหวัดชลบุรี ดำเนินงานโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิก สอ.พช. จังหวัดชลบุรี ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ แจกแจงผลประกอบการ นโยบายสหกรณ์ 

กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ โดยการร่วมกันสนุกสนานกับการบริหารร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดี

กิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดสวน ปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐
 

(Visited 49 times, 1 visits today)