นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หมู่ที่ ๕ บ้านภูไทร ตำบเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายบรรเทา ดวงนภา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี และคณะร่วมตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หมู่ที่ ๕ บ้านภูไทร ตำบเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมี นางสาวกุลวดี รุ่งธนรักษ์ พัฒนาการอำเภอบางละมุง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นำทีมผู้นำท้องถิ่นท้องที่ เข้าร่วมต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

(Visited 51 times, 1 visits today)