คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางละมุง(กพสอ.) ร่วมกับสนง.พัฒนาชุมชนอำเภอ ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ

วันที่ 26 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางละมุง(กพสอ.) นำโดยคุณจำเนียร ไชยนิตย์ ประธานกพสอ. ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนศรีสุวิช โดยกพสอ. ร่วมกันแต่งชุดไทย มาร่วมกิจกรรมกันอย่างสวยงาม
วันนี้นอกจากจะเป็นกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนเด็กชนบทแล้วนั้น ยังเป็นการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางละมุงสัญจร โดยอำเภอบางละมุง ดำเนินการกิจกรรมประชุมสัญจร ในทุกๆ ๒ เดือน และกำหนดให้ คกสต. เป็นเจ้าภาพในการประชุมหมุนเวียนกันไปในแต่ละครั้ง
เนื่องจากกำลังจะเข้าสู่เทศกาลวันสงกรานต์ ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ในโอกาสนี้ กพสต.บางละมุง จึงเล็งเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีไทย จึงใช้โอกาสในการจัดประชุมสตรีฯ สัญจร ครั้งนี้ ในการจัดกิจกรรม “รดน้ำ ดำหัว” เนื่องในวันสงกรานต์ อีกด้วย

(Visited 99 times, 1 visits today)