การดำเนินงานโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”

การดำเนินงานโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” โดยการให้ความรู้การวิเคราะห์วางแผนบริหารจัดการเงิน และความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง แก่ชุมชนเอสอาร์ล่าง ม.๔ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

(Visited 50 times, 1 visits today)