นว.พช. จังหวัดชลบุรี นำทีมตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์ฯ

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี นำทีมดำเนินการตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสตรีตำบลหนองปลาไหล ณ โรส มัลดีฟ รีสอร์ท

นางสาวนัทธมน ชลบุษย์ ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสตรีตำบลหนองปลาไหล ยังยืนยันที่จะดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ ให้เป็นไปตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 53 times, 1 visits today)