หมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2562

 

1.วีดีทัศน์ หมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 บ้านหัวคูใน หมู่ 5 ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ดาวน์โหลด>>>https://youtu.be/Z-IUPAxIMxA

2.เอกสาร หมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 หมู่ 5 บ้านหัวคูใน ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ดาวน์โหลด >>>เอกสาร-หมู่บ้านสารสนเทศ-หมู่5-ต.ปลายบาง-อ.บางกรวย-จ.นนทบุรี-1

การจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ดาวน์โหลด>>>2.2-การจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์-GIS-เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

(Visited 26 times, 1 visits today)