รายการ วิทยุมหาดไทยชวนรู้ 2564

จ-ศ 12.05-12.25 น.
ฟังสดทาง   https://www.fm91bkk.com/
ฟังย้อนหลัง https://www.pr.moi.go.th  หัวข้อคลังข่าวมหาดไทย

ประสงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ประสานได้ที่ กง.เผยแพร่การประชาสัมพันธ์ กองสารนิเทศ สป.ก.มหาดไทย

022221871 มท.50533 ได้โดยตรง

(Visited 43 times, 1 visits today)