@สพอ.บางกรวย : วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 2 เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น ในระดับเขตตรวจราชการที่ 2 กลุ่มจังหวัดเขตปริมณฑลและทีมงาน

(Visited 15 times, 1 visits today)